Naučite ili obnovite znanje iz pružanja prve pomoći i budite spremni u teškim i nepredvidivim situacijama pomoći unesrećenima.