Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar skraćeno GDCK Bjelovar
Adresa: 108. Puka 1
Grad: Bjelovar
Poštanski broj: 43 000
Predsjednica: Dr.Karmela Caparin
Mobitel:091 5088429
Ravnateljica: Vida Malek
Telefon: 043 410 100, 043 244 806
Mobitel:099 5776772
Fax: 043 244 806
E-mail: hck.bjelovar@gmail.com
MB:03308804
OIB:48153738937
Broj žiro-računa: IBAN HR92 2390001-1100025648
Ukupan broj članova udruge:6391 članova od toga 6159 dobrovoljni davaoci krvi ostali 232 člana prema popisu iz 2018 godine
Pravni status: UDRUGA

Oznaka djelatnosti: ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 8899

Radno vrijeme GDCK Bjelovar ponedjeljak-petak od 7-15 sati