Unutarnji ustroj GDCK Bjelovar

 

GDCK Bjelovar ima ustrojstvene  oblike  bez pravne osobnosti i to:

 • Osnovna i područna društva Crvenog križa
 • Mjesna i općinska društva Crvenog križa
 • Mjesna društva sa područja grada
 • Aktive DDK
 • Osnovna društva mladih
 • Aktive mladih formirane po mjestu rada, stanovanja ili školovanja

Tijela Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar za mandatno razdoblje 2021.-2024.

Skupština (23 zastupnika)

    8 zastupnika iz općinskih društava Crvenog križa

 1. Kristina Žeđa                 098 195 8669      
 2. Zoran Kos                               872 224
 3. Sanela Habalija             099 437 8928
 4. Josip Dukić                    098 161 9887
 5. Anka Kramarić               098 9841519
 6. Ankica Svinjarić                     874 010
 7. Valentina Molnar           095 394 2931
 8. Darko Grčić                    091 288 9037

7 zastupnika iz Mjesnog društava Crvenog križa s područja grada                        

 1. Vera Nasipak                  099 4076362   
 2. Vladimir Halauk              098 239 868
 3. Jelena Dvekar                 091 5867905
 4. Slavko Kirin                     098 981 3521
 5. Vida Malek                       099 5776772
 6. Jadranka Solar Šorgić   098 163 9883
 7. Karmela Caparin            091 508 8429

   5 zastupnika aktiva DDK

 1. Tomislav Javor               098 504 742      
 2. Roman Rajh                    091 5034260
 3. Zlatko Šerepec                098 436 931  
 4. Mladen Zagorac                    231 505
 5. Stjepan Feletar                      217 741

  1 zastupnik aktiva mladih

 1. Veronika Mehmedović    092 3154984

   2 zastupnika potporni članova

 1. Daniela Popović         091 536 7769
 2. Mario Blaha                  091 626 2509    

Odbor (9 zastupnika)

 1. Karmela Caparin        091 508 8429
 2. Kristina Žeđa              098 195 8669
 3. Zlatko Šerepec           098 436 931
 4. Daniela Popović       091 536 7769
 5. Vladimir Halauk        098 239 868
 6. Mario Blaha                091 626 2509
 7. Jadranka Solar Šorgić   09801639883
 8. Josip Dukić               098 161 9887
 9. Mladen Zagorac               231 505

Predsjednica: Dr. Karmela Caparin

Potpredsjednici (2 zastupnika)

 1. Zlatko Šerepec         098 436 931
 2. Danijela Popović      091 536 7769

Nadzorni odbor (5 članova)

 1. Đuro Šadek              098 165 3355
 2. Ivica Počta               091 590 5088
 3. Jasmina Žufika Vukmanović 098 9074978
 4. Jadranka Petti                 243 218
 5. Jelena Dvekar          091 5867905

Članovi  Skupštine DCK BBŽ (8 zastupnika)

 1. Kristina Žeđa                      098 195 8669  
 2. Ankica Svinjarić                        874 010
 3. Slavko Kirin                        098 981 3521
 4. Vida Malek                          099 5776772
 5. Jadranka Solar Šorgić    098 163 9883
 6. Karmela Caparin               091 508 8429
 7. Zlatko Šerepec                  098 436 931
 8. Daniela Popović              091 536 7769

Član Skupštine Hrvatskog Crvenog križa

       Vida  Malek                         099 5776772