U mjesecu darivanja, darujemo naše sugrađane prigodnim poklon paketom sa hranom i higijenom, te- iznimno danas, i mandarinama, koje smo dobili od OPG-a Samardžić Nikolić. Podjelom materijalne humanitarne pomoći obuhvaćen je dio korisnika Programa “Zaželi” – sa područja Grada Garešnica, te Općina Hercegovac, Berek i Velika Trnovitica, korisnici Programa Crvenog križa “Pomoć u kući”, dio članova UHBDRP Garešnica, dio članova Koordinacije Udruga iz domovinskog rata, te i ostali sugrađani, temeljem diskrecione procjene CZSS Garešnica i Crvenog križa Garešnica. Ukupno će biti podijeljeno 200 paketa, a koji su financirani sredstvima iz gradskog i općinskih proračuna, te i sredstvima Županijskog Crvenog križa. HVALA jedinicama lokalne i regionalne samouprave na suradnji, HVALA OPG-u Samardžić Nikolić na još jednoj donaciji mandarina, HVALA djelatnicima i volonterima Crvenog križa Garešnica na beskraj beskrajnoj brizi za potrebite!