01ožu/24

JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „Uključi se“, SF.3.4.11.01.0332 U OKVIRU PROGRAMA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Čazma, u okviru Poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“, (dalje u tekstu Poziv), sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. –Read More…