GDCK Čazma
Adresa: Kralja Tomislava 3
Grad: Čazma
Poštanski broj: 43 240
Ravnateljica: Kristina Orlović
Telefon: 043 771 148
Fax: 043 771 148
E-mail: ckcazma@gmail.com