Ustroj društva GDCK Čazma

PREDSJEDNIK

– Vesna Bacalja

PODPREDSJEDNICI

– Bernardina Milić

– Ivana Vojković

ODBOR

– Vesna Bacalja

– Marijan Sudarević

– Ivan Šafran

– Bernardina Milić

– Sandra Paher

–  Darko Turk

–  Ivana Vojković

NADZORNI ODBOR

– Nedeljka Baćani

– Darko Turk

– Sandra Paher

ZASTUPNIK U SKUPŠTINI HCK

– Bacalja Vesna

ZASTUPNIK U SKUPŠTINI DCKBBŽ

– Kristina Orlović

– Sudarević Marijan