Zaposlenici GDCK Čazma

Kristina Orlović – ravnateljica društva

Marijan Sudarević – voditelj programa PUKSO

Ljubica Modrić – gerontodomaćica

Brankica Vunić – gerontodomaćica

Mirjana Blažeković – gerontodomaćica

Milan Katalenić – pomoćni radnik-gerontodomaćin