Za  veći dio višestrukih Dobrovoljnih davatelja krvi sa područja naše županije organiziran je jednodnevni izlet na Plitvička jezera. Izletu su nazočili DDK-vi sa više od 100 davanja,  nekolicina sa završnim davanjem, te i žene-  višestruke davateljice krvi-  odnosno predstavnici svih pet GDCK naše županije ( Bjelovar, Daruvar, Grubišno Polje, Čazma i Garešnica ),  kao i članovi Odbora DCK BBŽ. Atmosfera je bila ugodna, prijateljska i topla, baš kao i na akcijama prikupljanja krvi. Ovom gestom željeli smo zahvaliti DDK-vi na iskazanoj humanosti i plemenitosti prema potrebitima ,te i vjernosti iskazanoj dugogodišnjim davanjem krvi u organizaciji Crvenog križa. Hvala svima!