Zaposlenici GDCK Garešnica

Melita Lozina – ravnateljica društva

Anamarija Vulić – gerontodomaćica

Božana Šapić – gerontodomaćica

Višnja Blagojević – gerontodomaćica

Sandra Sačarić – gerontodomaćica

Predrag Predragović – vanjski suradnik

Marko Opačić – vanjski suradnik