zaposlenici GDCK Garešnica

Melita Lozina – ravnateljica društva

Anamarija Vulić- gerontodomaćica

Marina Salaj – gerontodomaćica, program ” Zlatne godine”