Akcija darivanja krvi održat će se 08.srijeda, 09.četvrtak i 10.petak svibnja 2019. u prostorijama GDCK Bjelovar u Ulici 108.puka 1 od 10 do 17 sati s pauzom od 13 do 13,30 sati.