❤️ AKCIJE DARIVANJA KRVI 2020. ❤️

 OD 10 DO 17 SATI

05.02. 06.05. 03.08. 04.11.
06.02. 07.05. 06.08. 05.11.
07.02. 08.05. 07.08. 06.11.

09.03. 08.06. 07.09. 07.12.
10.03. 09.06. 08.09. 08.12.
11.03. 10.06. 09.09. 09.12.
12.03. 12.06. 10.09. 10.12.

? ? ?