Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar održalo je redovnu izvještajnu Skupštinu 28.2.2018 godine na kojoj su usvojeni:

  • Izvještaj o radu za 2017 godinu
  • Financijski izvještaj za 2017 godinu
  • Izvještaj Nadzornog odbora
  • Donesena odluka o promjeni adrese sjedišta GDCK Bjelovar zbog preseljenja sa adrese Matice hrvatske 11 u novi prostor na adresu 108.Puka 1.
  • Sa osnove promjene adrese usvojena je izmjena statuta Gradskog društva Crvenog križa Bjelovara dijela gdje se govori o sjedištu Gradskog društva Crvenog križa.

Usvojen plan rada i Financijski plan za 2018. godinu.
U Planu rada za 2018. godinu GDCK Bjelovar nastavlja s provođenjem svojih aktivnosti i javnih ovlasti, a ravnateljica Vida Malek  navela je kako je, uz redovne poslove , prvoj pomoći i radu s mladima, stavljen naglasak na humanitarne i socijalne djelatnosti.
Darivanje krvi također je jedna od istaknutijih djelatnosti GDCK Bjelovar.