Nastavljamo sa edukacijom učenika osnovnih škola na zdravstvene teme, tako smo u ovom mjesecu održali 2 predavanja u O.Š.Mirka Pereša na teme; zdrava prehrana i spolnost ???????

Do kraja školske godine održati ćemo predavanja i u I i II osnovnoj školi u Bjelovaru.