GDCK Grubišno Polje
Adresa: 4. studenoga 1991. br. 1/1
Grad: Grubišno Polje
Poštanski broj: 43 290
Ravnatelj: Alenka Soldan
Telefon: 043 485 129
Fax: 043 485 129
E-mail: hrvatski.crveni.kriz.grubisno.polje@bj.t-com.hr