Ustroj društva GDCK Grubišno Polje

1. PREDSJEDNIK DRUŠTVA IVAN NOVAK
2. POTPREDSJEDNICA: SONJA ĐURIČIĆ
3. ZASTUPNICI U SKUPŠTINI : 17 ZASTUPNIKA 
1 ZDENKA ŠTEFULINAC
2 MILORAD TOMIĆ
3 KRISTINA GLOC
4 TIHANA ČVEK
5 MARIJAN LUKIĆ
6 BOŽENA KRALJ
7 TOMISLAV GAŠIĆ
8 FRANKA FRANČEŠEVIĆ
9 SNJEŽANA ŠELIŠ
10 BERNARDA FRČA
11 SONJA ĐURIČIĆ
12 INES VODVARKA
13 SONJA KULHAVI
14 IVICA ATLIJA
15 IVAN NOVAK
16 MATE KIRINČIĆ
17 Alenka Soldan
4. ČLANOVI ODBORA : 7 ČLANOVA
1 IVAN NOVAK – predsjednik
2 SONJA ĐURIČIĆ – potpredsjednik
3 MARIJAN LUKIĆ
4 SONJA KULHAVI
5 FRANKA FRANČEŠEVIĆ
6 SNJEŽANA ŠELIŠ
7 TIHANA ČVEK
5. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA: 3 ČLANA 
1 MILORAD TOMIĆ – predsjednik
2 TOMISLAV GAŠIĆ
3 INES VODVARKA
 
 

Statut GDCK Grubišno Polje