U sklopu provedbe humanitarne  akcije ” Iz ljubavi prema djeci” trgovačkog centra P&G Kaufland u ulozi dobročinitelja, a u suradnji sa Hrvatskim Crvenim križom- u ulozi posrednika, Crveni križ Garešnica podijelio je ukupno 64 paketa sa hranom i 36 paketa sa higijenom za djecu do četiri godine starosti, a koji su članovi kućanstva korisnika ZMN. Hvala svima- uz poruku “Dobro je činiti dobro”