Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Čazma, u okviru Poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“, (dalje u tekstu Poziv), sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027, potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije za projekt „Uključi se“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0332 (dalje u tekstu Projekt).

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu pripadnika ciljnih skupina, kroz pomoć u organizaciji prehrane, obavljanju kućanskih poslova, održavanju osobne higijene i zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba, uz mjesečnu isporuku paketa higijenskih potrepština.

Sukladno Uputama za prijavitelje Poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“,  pravo na sudjelovanje u projektu imaju pripadnici sljedećih ciljnih skupina:

1.) Osobe starije od 65 godina (odnosi se na osobe koje imaju 65 ili više godina na dan ulaska u projektnu aktivnost) i 

2.) Odrasle osobe s invaliditetom (odnosi se na osobe koje imaju 18 i više godina na dan ulaska u projektnu aktivnosti), a koje ispunjavaju određene uvjete navedene o ovom Javnom pozivu.

Sve zainteresirane osobe koje udovoljavaju navedenim uvjetima, mogu preuzeti obrasce za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu osobno u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa Gradsko društva Crvenog križa Čazma, Milana Novačića 5 ili sa internet stranica www.cazma.hr i https://dckbbz.hr/.

Prijave na Javni poziv moguće je dostaviti na adresu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Čazma, Milana Novačića 5, Čazma ili ga poslati na e-mail: ckcazma@gmail.com.

Za dodatna pojašnjenja oko podnošenja prijave na ovaj Javni poziv možete se obratiti na broj telefona 043/771-148, broj mobitela voditelja 095/360-6163 ili e-mail: ckcazma@gmail.com

Tekst Javnog poziva kao i pripadajuće dokumente i obrasce možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA_Uključi se

Prijavni obrazac ZA KORISNIKE_Uključi se(Nevažeći)

Prijavni obrazac ZA KORISNIKE_Uključi se(Ažurirano 8.4.2024.)

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA_Uključi se

OBRAZAC GDPR PRIVOLE_Uključi se

Prilog-1_Obavijest-o-iznosu-prosjecne-starosne-mirovine

Prilog-1_Obavijest-o-iznosu-prosjecne-starosne-mirovine(Ažurirano 8.4.2024.)