Dana 18.12.2018. održana je druga Skupština GDCK Bjelovar na kojoj su donesene odluke o rebalansu Financijskog plana za 2018., Program rada i Financijski plan za 2019., kao i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i konrtrola za 2018.godinu.