Volonteri Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar, sudjeluju u provedbi aktivnosti i ključni su dio svih djelatnosti i programa Crvenog križa. Bez njihove nesebične pomoći mnoge aktivnosti i usluge koje se pružaju ne bi mogle biti realizirane. Ove godine 76 volontera sudjelovalo je na prikupljanju i sortiranju u našem Društvu nakon potresa u Sisačko – moslavačkoj županiji, a 18 volontera je u nekoliko navrata išlo na područje pogođeno potresom, te smo im uručili zahvalnice u Tjednu Crvenog križa. Povodom Međunarodnog dana volontera 5. prosinca, zahvalnice su primili volonteri koji su pomagali pri masovnom cijepljenju, te je 11 volontera dobilo priznanje i prigodne poklone.

Ovom prilikom iskreno se zahvaljujemo svima koji su svojim uključivanjem u volontiranje dali trajan doprinos društvu. Hvala Vam!