U Tjednu Hrvatskog Crvenog križa, od 8.-15. svibnja, GDCK Garešnica je u suradnji sa amaterskim kazalištem “Pučka scena” iz Hercegovca,    organiziralo    izvedbu  predstave “Kuća za rušenje”. Tom prigodom je od  dobrovoljnih prihoda sugrađana prikupljen iznos od:=1.610,00 kuna, a koji je Odlukom Odbora društva u potpunosti namijenjen za humanitarnu svrhu. Naime,  korisniku  programa ” Pomoć u kući”, kojeg provodi Crveni križ Garešnica – djedu Matiji iz Dišnika ugradnjom pumpe za vodu osiguran je normalan dotok vode iz bunara. Zahvaljujemo sugrađanima na pruženoj pomoći, volonterima na angažmanu, a glumcima  “Pučke scene” na dugogodišnjoj suradnji.