UP.04.2.1.11.0189 „Zajedno smo jači“

 

Projekt se sufinancira sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda

Projekt se sufinancira sredstvima Ureda za udruge Vlade RH

OPĆI CILJ PROJEKTA: osigurati razvoj OCD-a s područja Daruvara jačanjem njihovih kapaciteta za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama, te za pružanje učinkovitog

odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama;

CILJANA SKUPINA: Organizacije civilnog društva sa šireg područja Daruvara

Ukupna vrijednost projekta: 448.833,78 kuna

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Partneri: Gradsko društvo Crvenog križ Daruvar i Razvojna agencija Daruvar

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Udruge osoba s invaliditetom Daruvar i ne održavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade RH.