Kao nositelj projekta, Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno Polje uspješno je provelo svoj prvi projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  ZAŽELI – aktivne u zajednici potpisan je 05. siječnja 2023. godine temeljem kojeg su odobrena bespovratna financijska sredstva u iznosu od 59.051,70 eura.  
Projektne aktivnosti su počele u veljači 2023., a u razdoblju od ožujka do kolovoza iste godine zaposlili smo 10 nezaposlenih žena, od kojih je 8 u dobi iznad 50 godina starosti i 2 pripadnice Romske nacionalne manjine. Od 10 zaposlenih žena njih 5 je imalo završenu osnovnu školu a 2 nezavršenu osnovnu školu, samo 3 žene su završile srednju školu. U istom razdoblju zaposlene žene su pružale uslugu pomoći u kući za 72 krajnja korisnika  koji su bili  nemoćne osobe i/ili starije osobe i/ili osobe s invaliditetom od kojih je bilo 58 žena i 14 muškaraca. Tijekom provedbe projekta podijeljeno je 348 paketa higijene krajnjim korisnicima. Projekt je proveden u partnerstvu s HZZ PU Bjelovar, HZSR PU Grubišno Polje, Udrugom osoba s invaliditetom Grubišno Polje i Gradom Grubišno Polje. Aktivnosti i rezultati projekta predstavljeni su na konferenciji održanoj 24. kolovoza 2023. godine u  Proizvodno poduzetničkom inkubatoru u Grubišnom Polju. 
Sve planirane projektne aktivnosti su završene dana 05. rujna 2023. godine.