U siječnju 2023. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ZAŽELI- aktivne u zajednici, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0144 koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te  Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje u svojstvu Korisnika bespovratnih sredstava  iz Europskog socijalnog fonda.
Kroz projekt će se omogućiti zapošljavanje 9 (devet) teže zapošljivih žena s područja grada Grubišnoga Polja koje će pružati usluge pomoći u kući za najmanje 54 starije i nemoćne osobe koje žive na području Grada Grubišnoga Polja i Općine Veliki Grđevac, u razdoblju od ožujka do kolovoza 2023. godine.
Za provedbu projekta ZAŽELI -aktivne u zajednici osigurana su financijska sredstva u ukupnom  iznosu od 59.051,70 eura iz Europskog socijalnog fonda.